top of page
  • CONTRA COVID

Krent coronavirus, yon mesye Arizona mouri apre li te pran yon tip de chloroquine pou trete aquarium

Yon mesye nan zòn Phoenix la mouri epi madanm li nan swen kritik apre yo fin pran chloroquine  pou eseye trete tèt yo pou kowavaviris, sa pase apre prezidan Trump declare nan Twitter ke "HYDROXYCHLOROQUINE e AZITHROMYCIN, pran ansanm, gen yon vrè chans pou yo vin youn nan pi gwo jwè nan istwa medikaman," pou tretman maladi sa a. Li pa sanble ke koup la te pran vèsyon famasetik la, men te gen omwen 3 lòt ka surdozaj chloroquine dokimante apre tweet la. Yo kounye a apwouve Medikaman an pou tretman malarya, lupus, ak atrit rimatoyid, y’ap envestige pou itilizasyon li pou tretman coronavirus, men li poko apwouve pa FDA a pou isaj kont kowonaviris, e moun pa dwe pran’l san konsèy yon doktè.

Tanpri evite pran nenpòt medikaman pou kont ou san konsilte yon pwofesyonèl swen sante.
5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page