• CONTRA COVID

Krent coronavirus, yon mesye Arizona mouri apre li te pran yon tip de chloroquine pou trete aquarium

CNN - 3/24

Yon mesye nan zòn Phoenix la mouri epi madanm li nan swen kritik apre yo fin pran chloroquine  pou eseye trete tèt yo pou kowavaviris, sa pase apre prezidan Trump declare nan Twitter ke "HYDROXYCHLOROQUINE e AZITHROMYCIN, pran ansanm, gen yon vrè chans pou yo vin youn nan pi gwo jwè nan istwa medikaman," pou tretman maladi sa a. Li pa sanble ke koup la te pran vèsyon famasetik la, men te gen omwen 3 lòt ka surdozaj chloroquine dokimante apre tweet la. Yo kounye a apwouve Medikaman an pou tretman malarya, lupus, ak atrit rimatoyid, y’ap envestige pou itilizasyon li pou tretman coronavirus, men li poko apwouve pa FDA a pou isaj kont kowonaviris, e moun pa dwe pran’l san konsèy yon doktè.

Tanpri evite pran nenpòt medikaman pou kont ou san konsilte yon pwofesyonèl swen sante.Photo by Hal Gatewood on Unsplash


3 vistas0 comentarios

contra COVID

Somos un grupo de voluntarios y profesionales de Harvard Medical School dedicados a ayudar a familias latinas durante esta pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obtener actualizaciones semanales

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy