• CONTRA COVID

Kowonaviris yo ap ogmantasyon vit pandan ke eta ap leve lockdown yo

Sous AP News


Ka yo ap monte nan prèske mwatye eta yo, dapre yon analiz pa Associated Press. Arizona, ki louvre 15 me, yo di lopital pou prepare yo pou pi mal. Texas gen plis pasyan COVID-19 ke nenpòt lè anvan. Lòt eta tankou North Carolina ak Florid wè  kantite ka yo ap ogmante. Plizyè rezon ka lakoz ogmantasyon sa yo, ki gen ladan anlèvman lòd rete-nan-kay, ogmantasyon nan kapasite pou bay tès ki mennen nan deteksyon plis ka, e bien petèt manifestasyon yo ki te eklate nan tout peyi a. Prezidan Trump semèn sa a te di ke li pral fè rasanbleman nan kat eta - Arizona, Florid, Oklahoma ak Texas. Tout kat eta yo te wè nimewo ka yo ap monte nan.

Pou lektè nou yo, tanpri vizite paj entènèt ContraCOVID la pou jwenn konsèy sou kijan pou enpeche viris la propaje.
4 vistas0 comentarios

contra COVID

Somos un grupo de voluntarios y profesionales de Harvard Medical School dedicados a ayudar a familias latinas durante esta pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obtener actualizaciones semanales

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy