• Melissa Gaelle Jean

BOSTON MANDOR di ke PANDEMI an ka dire 8 mwa

Majistra Marty Walsh te anonse ke vil Boston an konnen ke pandemi an ka dire 8 mwa jiska yon lane, e ke vil la ap prepare’l pou posibilite sa a. Youn nan mezi ke y’ap pran se atravè sibvansyon/fon ke ti Fon Sekou ti biznis bay ki debouse $ 4 milyon dola pou 1,100 ti biznis, 95% nan yo gen mwens ke 15 anplwaye yo. Majistra a te deklare ke jan vil la ap kontinye kontwole pandemi an, yo pral rann plis lajan disponib pou ede moun ki afekte pa mezi distans sosyal la. Pou plis enfòmasyon sou mezi sa yo, tanpri vizite sit entènèt vil Boston an.
3 vistas0 comentarios

contra COVID

Somos un grupo de voluntarios y profesionales de Harvard Medical School dedicados a ayudar a familias latinas durante esta pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obtener actualizaciones semanales

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy