top of page
  • CONTRA COVID

Resous pou kominote Boston an sou COVID-19 nan plizyè lang

Kanpay ContraCovid met yon lis resous Kominotè pou zòn Boston an pou ede fanmi ki nan bezwen yo. Dokiman an gen ladan asistans lajan kach, materyèl edikatif, enfòmasyon sou peman sèvis piblik, kote pou’w jwenn aksè ak manje, osi byen ke ki jan pou’w nan aksede resous sante mantal. Jwenn aksede dokiman an isit la.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page