• CONTRA COVID

Resous pou kominote Boston an sou COVID-19 nan plizyè lang

Kanpay ContraCovid met yon lis resous Kominotè pou zòn Boston an pou ede fanmi ki nan bezwen yo. Dokiman an gen ladan asistans lajan kach, materyèl edikatif, enfòmasyon sou peman sèvis piblik, kote pou’w jwenn aksè ak manje, osi byen ke ki jan pou’w nan aksede resous sante mantal. Jwenn aksede dokiman an isit la.


10 vistas0 comentarios

contra COVID

Somos un grupo de voluntarios y profesionales de Harvard Medical School dedicados a ayudar a familias latinas durante esta pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obtener actualizaciones semanales

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy