top of page
  • CONTRA COVID

Demokrat House Pwopoze Padon prè etidyan akòz Coronavirus

Demokrat nan congrè yo te revele yon pwopozisyon, Lwa sou Sekou Ijans pou Dèt Elèv, pou anile dèt prè etidyan pou dè milyon etidyan pandan kriz Coronavirus la. Pwojè lwa a vle anile $ 30,000, san taks, pou prè federal de etidyan yo. Pou moun ki gen dèt etidyan yo ki kontinye gen peman pou menm apre $ 30,000 anilasyon, gouvènman an ta asime peman chak mwa yo a pou yo ka rete en liy pou pwogram padoneman prè oswa benefis prè. Tout efò koleksyon envolontè pa Depatman Edikasyon Etazini an - ki gen ladan sezi salè, sezi anbousman taks, ak pran nan Sekirite Sosyal - ta dwe sispann.


Kounye a, moun ki gen dèt elèv yo te afekte pa kriz la Coronavirus ka kalifye pou yon 60 jou, peryòd san enterè kote yo pa bezwen peye dèt elèv yo. Sa a pa aplike pou prè etid federal ki te fèt  pa garanti oswa pa inivèsite, ni li pa aplike pou prè elèv prive.
6 views0 comments

Comments


bottom of page