top of page
  • CONTRA COVID

COVID-19 Tès sipoze gratis. Men poukisa yo ka toujou fè’w peye.

Nan jou 18 Mas la, Kongrè te pase Fanmi An Premye Lwa pou Repons Coronavirus, ki pami lòt bagay, egzije ke Medicare, Medicaid, lòt plan gouvènman, ak pifò plan prive yo kouvri tès COVID-19 - ak tout sèvis ki gen rapò ak tès - antyèman. Sa vle di pa gen okenn ko-peye, pa gen okenn franchiz, pa gen okenn chaj ko-asirans. Gratis. Lwa sa aplike tou pou moun ki pa gen asirans ki chache fè tès COVID-19 paske yo enkyè. Sepandan, gen toujou sikonstans kote ou ka fini ak yon bòdwo si ou tonbe nan kategori sa yo: si ou gen asirans sante ak sèvi e itilize yon rezo andeyò planw, si pandan vizit ou pa fè yon tès COVID-19, oswa si ou resevwa nenpòt kalite tretman anplis de tès la.

Si ou gen sentòm men ou enkyè pou depans medikal, tanpri pale ak founisè medical ou a nan telefòn e diskite si ou bezwen fè tès pou COVID-19 oswa non, e asire w ke’w montre ou enkyetid pou peman pandan apèl telefòn nan ak vizit ki vin apre yo.
48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page