top of page
  • CONTRA COVID

CDC rekòmande ke tout moun mete mask nan espas piblik

Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) kounye a rekòmande pou tout moun Ozetazini mete kouvèti figi twal nan anviwònman piblik, espesyalman nan zòn kote mezi distans sosyal difisil pou kenbe, tankou nan boutik oswa famasi. Mete mask twal ka anpeche transmisyon viris la de  moun ki enfekte ki pa prezante okenn sentòm a lòt moun. Mask twal yo ka fèt avèk atik nan kay l men yo pa dwe mete yo sou jenn timoun ki poko gen 2, nenpòt ki moun ki gen pwoblèm pou’l respire, oswa ki san konesans, oswa otreman ki pa kapab retire mask la san asistans. Rekòmandasyon kouvèti twal la pa mask chirijikal oswa respiratè N-95. Sa yo se materyèl kritik ki dwe rezève kontinyèlman pou travayè swen sante yo ak lòt premye sekouris medikal, rekòmande aktyèlman pa gid CDC a.
Photo credit: Casey Orozco-Poore


21 views1 comment

1 Comment


Angely Ethan
Angely Ethan
Apr 24, 2020

Aí vem um empréstimo acessível e legítimo que mudará sua vida para sempre. Eu sou Angely Ethan, uma corretora credenciada e trabalho com o serviço de empréstimo Bill Ethan. Oferecemos empréstimos ao setor público e individual que necessitam de assistência financeira com uma baixa taxa de juros de 2%. Aceitável crédito incorreto, os Termos e Condições são muito simples e atenciosos. E-mail: (billethanloanservice@gmail.com), você está procurando um empréstimo rápido e legítimo online, por que não tenta o Serviço de Empréstimos Bill Ethan e fica livre de notas de dívidas, obter um empréstimo desta empresa é 100% garantido e garantido. Fornecemos mais de US $ 13 bilhões em empréstimos comerciais a mais de 3.000 empresários, assim como você. Utilizamos nossa própria tecnologia…

Like
bottom of page