top of page
  • Writer's pictureMelissa Gaelle Jean

BOSTON PIBLIK PIBLIK fèmen, SÈVIS SOU ENTÈNÈT toujou disponib


Tout branch nan Bibliyotèk Piblik Boston yo (BPL) rete fèmen jiska yon lòt avi. Sepandan, sèvis sou entènèt rete disponib a gratis sou sit entènèt BPL la (bpl.org). Sèvis sa yo gen ladan liv eBooks ak liv audio a atelye an liy gratis pou granmoun ak timoun. Paske yo konprann ke anpil timoun lakay yo epi yo pa gen aksè a sèvis edikatif ki te aksesib distans sosyal avan-COVID, anpil piblikatè yo retire baryè pou moun ka aksè liv sou entènèt. Yon egzanp - otè J. K. Rowling an konjonksyon avèk Scholastic Books ak Pottermore Publishing te rann premye liv li an(meyè liv vann globalman) seri Harry Potter li a gratis pou li e tande (nan plis pase 20 lang). Liv sa (e plis ankò) ka aksè gratisman nan bpl.org

9 views0 comments

Comentários


bottom of page